Ceník

Cena našich služeb platná od 1.7.2017.

Cena našich destilatérských služeb je vázána na výtěžnost vámi dodávané výchozí suroviny, ovocného kvasu.

Je-li výtěžnost větší než 9% (nebo rovna 9%), pak cena 1% vypáleného alkoholu je 2,69 Kč, což znamená, že za půl litru 50% alkoholu zaplatíte 67,25 Kč.

Je-li výtěžnost menší než 9%, pak cena 1% vypáleného alkoholu je 3,15 Kč, což znamená, že za půl litru 50% alkoholu zaplatíte 78,75 Kč.

Toto opatření bylo zavedeno ve snaze udržet dlouhodobě příznivé ceny pro ty, kteří mají kvasy dobře připravené, ačkoliv naše náklady na provoz pálenice se trvale zvyšují.

Vše je v souladu s právem...

Objednávka k pálení. Verze pro tisk.

Podle ustanovení § 4., odst.5, zákona č.61/1997 Sb. může osoba a osoby s ní tvořící společnou domácnost vypálit 30 litrů 100% alkoholu. Výše uvedené osoby nesmí tento alkohol dále prodávat. Poznámka: 30 litrů 100% alkoholu představuje např. 60 litrů 50-ti % alkoholu.

Oznámení o zvýšení spotřební daně od 1.1.2010