Sezóna 2016/2017 - KOŠT V MIKULČICÍCH

(kliknutím se obrázek otevře):


Děkuji “Gurmánům z Mikulčic” za degustátorské pozvání, prostřednictvím Ing. Josefa Dvořáčka, na “Košt v Mikulčicích” konaného dne 7.1.2017, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo 21.1.2017.

Vzhledem k mému smělému záměru zavést podobnou tradici, po 20ti letech fungování pálenice, k nám do Čech, mi bylo umožněno organizátory koštu vzít s sebou několik talentovaných adeptů na degustátorské pozice.

Tímto chci poděkovat organizátorům za vstřícnost a trpělivost při realizaci mého záměru.

Pro nasbírání zkušeností a vyzkoušení si svých možností, se koštu zúčastnili:

Václav Čákora,
Miroslav Gasior,
Blahoslav Jírů,
Vlasta Krejčová,
Karel Wollman.

Paní Ing. Zuzana Míková jako organizační podpora a paní Veronika Hozáková Dis. jako fotografka.

Výše uvedeným děkuji za obětavost a energii, kterou věnovali našemu společnému projektu.

Po registraci bylo úkolem koštu posoudit 1497 anonymních vzorků, což zajistilo 44 komisí po třech nebo čtyřech degustátorech.

Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích
Košt v Mikulčicích
Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích


Velmi dobrá kvalita naší pálenky je patrná podle výsledkové listiny. Většina vzorků patřila mezi vynikající destiláty 50-46 bodů a destiláty velmi dobré kvality 45-38 bodů.

Do finálové komise se dostali:
Václav Čákora
Ing. Alena Černá
Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích
Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích Košt v Mikulčicích


Z pálenice v Rejšicích bylo do soutěže přihlášeno 21 vzorků a do finále se jich dostalo 14! Na stupně vítězů se dostali tři palírníci z Rejšic.

Hrozny
3. místo v kategorii
Ivo Kubík, Praha

Jablka
3. místo v kategorii
Blahoslav Jírů, Chotětov

Slívy
2. místo v kategorii
Jaroslav Brynych, Chotětov


Předání ocenění dne 21.1.2017 jsme se bohužel, z časových důvodů, nezúčastnili.

Seznam soutěžících zaregistrovaných pálenicí:

Seznam soutěžících zaregistrovaných pálenicíPan Jírů měl smůlu se svojí výbornou mirabelkou, že se dostal do kategorie slív, které jsou chuťově výraznější, jeho destilát nebyl pro danou kategorii typický, a tím byly body dole…

Prohlédněte si katalog XVI. ročníku koštu ovocných pálenek a kysaného zelí.